fbpx
 
Issue
Based
Consulting
 
Issue
Based
Consulting
 
Veel professionals gebruiken voor hun werk een methodische aanpak. Vaak is deze gebaseerd op een gestandaardiseerde methodiek of een best-practices aanpak. De voordelen hiervan zijn evident. Een gestructureerde aanpak bevordert de kwaliteit en de beheersbaarheid en stelt u bovendien beter in staat met anderen samen te werken. Een Project Management methodiek als PRINCE2 of IPMA is hier een voorbeeld van.

Anders is het bij Consultancy, hier zien we los van de inhoudelijke expertise eigenlijk niet vaak dat er sprake is van een gestructureerde aanpak. Maar ook in dit geval zijn de voordelen van een gestructureerde aanpak natuurlijk identiek. Als we Consultancy serieus nemen, waarom gebruiken we dan geen professionele aanpak hiervoor en is die er wel?

Issue Based Consulting is het antwoord op deze vraag. Het is een vrij te gebruiken methode, die ook door gerenommeerde Consultancy organisaties zoals McKinsey, Deloitte en PWC wordt toegepast. Issue Based Consulting is een beproefde best-practices aanpak die iedereen kan leren. Het is een gestructureerde methode om een complexe consultancy opdracht van begin tot einde vorm te geven.

Meer weten? Download hier de whitepaper! Of schrijf u in voor deze training. We horen graag van u!