fbpx
 
Management
of
Change
 
Management
of
Change
 
Veranderingen zijn pas succesvol als de doelgroep van de verandering een succesvolle gedragsverandering doorgemaakt heeft. Veel projecten met een verandercomponent falen omdat er slechts aandacht is voor de inhoudelijke kant (techniek) en voor de harde kant van het projectmanagement, het managen van de tijd, de kosten, de scope en de kwaliteit. De factor Change Management wordt hierin vaak niet expliciet meegenomen. Volledig in lijn met de laatste visie van organisaties als McKinsey, Gartner en Harvard hebben wij een effectieve methode ontwikkeld, waarmee wij u kunnen ondersteunen. U kunt verandermanagement niet outsourcen, als manager blijft u te allen tijde verantwoordelijk, maar we reiken u de middelen aan om verandering en adoptie succesvol te managen. We zien het belang van Change Management bij verschillende projecten, omdat adoptie door de doelgroep hier van groot belang is, bijvoorbeeld bij:
– Software-implementaties (ERP, SharePoint)
– Kwaliteitborgingssystemen
– SHE, ARBO, KAM, Veiligheid
Het beleid, de procedures of de instrumenten kunnen nog zo goed zijn, alles staat of valt met de bereidwilligheid van diegenen die het uitvoeren. In hoeverre staan zij er achter en geven ze hun vertrouwen en commitment?
Onze dienst bestaat uit een totaalpakket. U krijgt hiervoor o.a.
  • Metingen middels online surveys middels onze tooling Change Performance Monitor
  • Maandelijkse Change rapportages
  • Wij organiseren en leiden diverse workshops en sessies waar nodig in de rol van procesbegeleider en/of adviseur.
  • Wij adviseren u over passende interventies.
  • De inzet van een consultant beperkt zich tot gericht advies en de benodigde contactmomenten voor afstemming.
Onze kennis en kunde is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring met het succesvol managen van grootschalige veranderingen bij vele organisaties wereldwijd. Bent u de volgende?
Wij geloven niet in het inhuren van een Consultant of Change Manager die vervolgens als duur betaalde adviseur uren gaat maken in uw organisatie. Die uren kunnen aardig oplopen, met geen enkele garantie op voortgang. Onze aanpak is gebaseerd op het vaststellen van uw veranderdoelstellingen en het meten van de mate waarin deze gerealiseerd zijn. Deze doelen, die meestal gaan over awareness, betrokkenheid en gedrag van de doelgroep, meten wij. Op basis van deze metingen en natuurlijk ook alle andere informatie waar we over beschikken, stellen we uitgebreide management rapportages op en initiëren we passende interventies. U blijft zelf aan het roer, wij geven u de inzichten die nodig zijn om het resultaat te bereiken.