20/01/2017

Change Performance Monitor

Veranderprojecten zijn de lastigste projecten om grip op te krijgen. De menselijke factor is hoog en deze is moeilijk te sturen. Veel veranderprojecten falen dan ook […]